[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ. 2563  
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป หน้าแรก   ข่าวสาร   E-Office สป.  

เรื่อง : การแจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำเดือน
วันที่   3   ตุลาคม   2562
Bookmark and Share
 

 สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด  จะดำเนินการส่งไฟล์รายชื่อการแจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำเดือน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดทราบ ผ่านระบบMy Office ของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 039-520250 / 062-6040639  

 
ผู้เขียน : สำนักงาน สกสค.ตราด   เข้าชม : 509

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 75000 โทร 039-510742 , 039-510110
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.