วันที่   2   กรกฏาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ รอง ผอ.รร.สังกัด สพฐ.ปี 2563 ห้องประชุม ศธจ.