วันที่   9   กรกฏาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - สอบถ้อยคำพยาน ห้องประชุม ศธจ.
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมวิทยากร-นิเทศ ห้องประชุม ศธจ.