วันที่   10   กรกฏาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - สอบถ้อยคำพยาน ห้องประชุม ศธจ.